Thema 2021: Hallo Contact?!

Het thema van dit jaar is ‘Hallo contact’. We zullen horen over hoe God contact
maakt met Paulus en Petrus en hoe hij ook contact met jou wil maken. Wij kijken uit naar een mooie week met veel contact tussen kinderen, volwassenen en God, jij ook?

Op maandag behandelen we Handelingen 9:1-9, 17-22
God wil contact met Paulus. Hij zoekt Paulus op door Zijn Zoon Jezus naar hem te sturen. Paulus ontdekt in die ontmoeting dat Jezus de waarheid over God laat zien en dat Hij de enige echte God is. God vindt Paulus!

Op dinsdag behandelen we Handelingen 17:16-34
Paulus wijst de mensen van Athene erop dat ze naar God op zoek mogen gaan. God heeft Zichzelf al bekend gemaakt in Jezus. Jij mag ook naar Hem op zoek. In de Bijbel staan woorden van God. Lees de Bijbel om contact met God te maken en Hem te zoeken/vinden.

Op woensdag behandelen we Handelingen 12:1-17
Petrus zit ook in de gevangenis. De gemeente bidt voor hem tot God. God luistert en Petrus komt vrij. Net als Petrus mag ook jij erop vertrouwen dat God voor je zorgt. Je mag alles aan God vertellen en alles met Hem delen. Bidden is in gesprek zijn met God

Op donderdag behandelen we Handelingen 10:23-33
Petrus wordt naar Cornelius gestuurd. Petrus weet veel en kan veel vertellen over Jezus aan andere mensen. Hij heeft Jezus zelf gezien en gehoord.

Op vrijdag behandelen we Handelingen 16:6-15
God zoekt met alle mensen contact door zijn Geest. Dit contact is niet te stoppen. Ook als er tegenslag of tegenwerking is, zoekt God andere manieren om contact met mensen te krijgen, zodat zij ook de boodschap van God mogen horen. Er zijn heel veel mensen die de boodschap van God al hebben doorverteld. En ook jij mag deze boodschap doorvertellen aan anderen. Want: het Evangelie is niet te stoppen.

Het themalied voor dit jaar staat alweer online! Bekijk hieronder!